• Aktuality
 • O nás
 • Články
 • Terminář
 • Táborové fotogalerie
 • Tábory
 • Kontakty
 • Odkazy
 • Články
  Autor: Rogi
  Dne: 28.03.2020
  Na neděli 8. 3. 2020 byla kromě Parlamentu (Krajská rada Pionýra Jihomoravské krajské organizace) svolána i Oblastní porada a aby toho nebylo málo, tak též Krajská malá obsahová konference. Když už byla pionýrsky využita celá předchozí sobota pro akci SPTO s dětmi, tak proč se nesetkat s částí stejných vedoucích i následující den. Tentokrát to však již nebylo ve sportovním a nemuselo se pobíhat po lese s mapou a buzolu. Zástupci pionýrských skupin teď byli na desátou hodinu dopolední pozváni do příjemných prostor firmy SolidVision, pěkně do teplíčka.
  Školící místnost byla delegáty zaplněna beze zbytku a ještě se musely přidávat židle, přesto bylo k dispozici jen cca 65 procent mandátů. Naštěstí bylo jednání i tak usnášeníschopné. Naši skupinu se čtyřmi hlasy zastupovali Rogi s Luckou.
  Program od začátku rychle ubíhal. Po zvolení mandátové a návrhové komise (Rogi členem) byl odsouhlasen program a mohlo se přejít ke zprávě Výkonného výboru JmKRP za období od října 2019 do března 2020. Na poli propagace stojí za zmínku Výroční zpráva JmKOP, Fotosoutěž (jedna výhra pro náš oddíl) a příprava krajské fashion. Z akcí se vyzdvihly všechny pod hlavičkou Sdružení PTO a chystaný RESET, jenž bude pořádat v červnu přímo JmKOP. A právě zde bylo apelováno na členy spolku, aby nabídli svoji pomoc. Ve správě majetku přišla příznivá novina. Konečně se podařilo odkoupit od Lesů České republiky pozemky na základně v Ketkovicích. Horší to ale bylo v organizačních otázkách – tento rok už se nezaregistrovala tradiční PS Zouvalka a nyní je v likvidaci. Její dva bývalé oddíly tak přešly rovnou pod krajskou organizaci. Kontrolní činnost sice lehce stagnuje, komise však stále pracuje, zejména pomáhá s účetními uzávěrkami. Letos k nim přibude též (účetní) inventarizace. Ve slovně okomentovaném materiálu zprávy nechyběly informace o proběhlých i chystaných kurzech a školeních PVC Klubko, které díky memorandu o víceletém financování podpořil Jihomoravský kraj. V závěru byla představena nová pracovnice kanceláře. Alču Bulantovou nahradila Barča Meduňová z PS Modřice.
  V dalším bodě předložil Ekonom JmKOP rozvahu a výsledovku za rok 2019 a zároveň se omluvil za její nepřipravenost. V pořádku bude koncem března, kdy by měla být schválena elektronickou cestou. Slovně také doplnil návrh rozpočtu 2020 a plnění rozpočtu 2019, kde upozornil na částky související s oddíly nově registrovanými přímo pod JmKOP a na velkou položku týkající se organizace RESETu. Rozpočet byl schválen v předložené podobě. V dokumentu čerpání (pionýrských) dotací v roce 2019 se můžeme dočíst, že naše PS získala více než 52 000 Kč, přepočteno v průměru na jednoho člena tedy asi 550 Kč. Se skupinami s početnými oddíly se sice rovnat nemůžeme, ale přesto jsme zde byli poměrně úspěšní.
  Činnost Kontrolní komise JmKOP byla následně probrána i samostatně. Její fungování leží stále především na bedrech Hanči Procházkové z Pionýra Řečkovice. Komise nadále nabízí konzultace pro Hospodáře PS, seznamuje s novými požadavky účetní uzávěrky 2019, včetně doložení zápisů inventarizace, řeší a pomáhá s rekonstrukcí účetnictví problémových skupin. Dokončila také velkou revizi účetnictví PS Lesná a hledá společného účetního, který by obhospodařoval pionýrské skupiny, mající o to zájem.
  Krátká, za to velmi pozitivní, zpráva přišla z Jihomoravské krajské rady dětí a mládeže, jež po nějaké době začala fungovat pod vedením nového předsedy. Ohledně propagace JmKOP se rozhovořil Víťa Ondráček, který odkazoval na pionýrská průřezová témata (propaguj chytře), kampaň Opravdu dobrý tábor s generátorem schvalovacích listů, možnost využití pionýrské šablony pro tvorbu webových stránek a programu Canva pro tvorbu kvalitního grafického designu a na grafický manuál Pionýra s novým logem ke 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra. Jednání předsedající Milan Matyáš se v dalším bodu vrátil k výsledkům registrace, pochválil za její hladký průběh a vyhlásil úspěchy v registrační soutěži. Zvítězila 32. PS Galaxie s nejvyšším procentuálním i absolutním nárůstem členů. Jako krajská organizace také rosteme (oproti loňsku zatím přibylo cca 200 členů).
  Předseda JmkOP Jan Kačer informoval o výsledcích elektronické volby členů České rady Pionýra. Úspěšní byli všichni tři kandidáti (P. Pokorná, J. Balej, J. Novák). Pro zjednodušení celého procesu též doporučil, aby skupiny ustanovili v příští registraci pouze jednoho zástupce pro Krajskou schůzi delegátů PS. Jirka Balej nato podrobněji zhodnotil uplynulé a představil nastávající (Zažehněme ohně, Kamínka, Setonův závod, Setkání PP, Za psem, Vlajkovaná) akce pod hlavičkou kraje nebo samotného Pionýra. Taktéž samostatný prostor dostalo vzdělávání, kde garantka PVC Klubko upozornila na změnu přihlašovacího systému a seznámila přítomné s proběhlými i připravovanými kurzy (HVDT, Instruktorák, ZZA, Práce s motorovou pilou, Seminář novinek ZZA, Gastrochef). Martin Hlavoň potom prezentoval, jak postupují detailními přípravy na RESET a znovu zopakoval výzvu k zapojení dobrovolníků do organizace přímo na místě. Hlavní posty v realizačním týmu jsou již obsazeny. Co se týče dotací MŠMT, tak byly dány termíny pro jejich vyúčtování i pro předložení a odevzdání účetních uzávěrek PS 2019 (31. 3. 2020) a schvalovacích listů táborů (21. 5. 2020).
  Závěr Parlamentu v bodě Různé volně přešel do Oblastní porady, kde prohovořili zejména hosté z řad České rady Pionýra. Ve svých řečech se zabývali Dodgebalem (snaha ustanovit aktivitu, jako celopionýrský sport), velkým množstvím dospělých na pionýrských skupinách (měly by spíš převažovat děti – kontrola NKÚ – dotace by se měly vázat na činnost s dětmi), závaznými termíny (včasné vyúčtování – časový pres), účetními uzávěrkami a apelovali na zapojení se do Českého dne proti rakovině (značný úbytek skupin). Stávající Předseda Pionýra Martin Bělohlávek se ve svém projevu víceméně rozloučil s jihomoravskými delegáty, protože na nadcházejícím Výročním zasedání již do této vrcholné funkce nejspíš opravdu kandidovat nebude. Tímto byla dvouhodinová porada ukončena a všichni se mohli odebrat do nedaleké restaurace na oběd.
  Po řízku s bramborovým salátem se pak těžce vracelo do jednacího sálu, však už také byl poloprázdný. Krajská malá obsahová konference nelákala. Výsledky z naší diskuse, vedené krajskou koordinátorkou Pašou, nad tématy – Životaschopný oddíl, Soutěže a akce, Výchovné programy a Kategorie 14+, Motivace a odměňování dobrovolníků, Průvodcování, Model nového systému PVC / škol v Pionýru, mají ale posloužit jako podkladový materiál pro X. Výroční zasedání Pionýra. Více jsme se však věnovali jenom Životaschopnému oddílu a Odměňování dobrovolníků. Zbytek námětů bylo probráno informativně. Bylo vidět, že zadání od Obsahové komise MOK nebylo zcela pochopeno a bylo by fajn, tyto pokyny detailněji upřesnit, ať nedochází na této úrovni k trapným situacím a nadbytečné práci dobrovolníků, kteří chtějí náš spolek posunout a udat směr na počátku aktuálního tisíciletí. K tomu též slouží obsáhlý dotazník, podle něhož (jeho výstupů) byla okomentována výše uvedená témata. Těžko říct, zda byla data relevantní, neboť ho na jihu Moravy bylo schopno vyplnit pouze dvacet pět respondentů. Co může být připočteno k dobru právě naší pionýrské skupině, tak od nás to byli dokonce tři lidé.
  Soubor jednání skončil ještě před čtvrtou hodinou s mírnými rozpaky nad výstupy Krajské MOK. Můžeme tak všichni přemýšlet, ale i aktivně se podílet na celém procesu jak dál, kam bychom měli upnout síly při naplňování volného času dětí a mládeže.