• Aktuality
 • O nás
 • O Pionýru
 • Články
 • Terminář
 • Skupinové fotogalerie
 • Táborové fotogalerie
 • Fotografie z Letních kempů
 • Tábory
 • Kontakty
 • Odkazy
 • Přihlášky na tábor
 • Podpora
 • O nás
  7. PS Borač vznikla jako samostatný subjekt 30. 1. 1996. Stalo se tak odtržením od 20. PS Slunce, pod kterou přešla začátkem devadesátých let. Do té doby působila již od let sedmdesátých v organizaci Pionýr jako 7. PS E. Berky se sídlem na ZŠ Slovanské náměstí v Brně.

  Současný název skupiny vznikl v roce 1995, kdy jsme téměř jednotně rozhodli, že tento odvodíme od místa, které se pro nás stalo jedním z nejnavštěvovanějších. Toto místo je obec Borač a od Brna je vzdálena asi 30 km. Po schválení nových stanov Pionýra na počátku roku 2014 se skupina přejmenovala na Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač.

  V katastru této obce pořádali naši kamarádi tábory již od roku 1979. Stejná základna je pro letní tábory používaná i v současnosti.

  Mimo dva turnusy letního tábora v katastru stejnojmenné obce na Českomoravské vrchovině organizujeme akce s naším jediným oddílem 63. PTO Phoenix. Dvakrát ročně se zapojujeme do brigády v boračském obecním lese. Díky tomu, že zde pomáháme čistit les nebo sázet nové stromky, nám obec Borač poskytuje pozemek, na kterém se uskutečňují naše tábory. Právě proto, že tábory v Borači pořádáme už od nepaměti, nese naše skupina právě tento název.

  Kromě letní činnosti jsme aktivní i na společenském a sportovním poli. Pro dětskou veřejnost pořádáme Karneval. Naši vedoucí a instruktoři se pak mohou vyžít až třikrát týdně při volejbalových trénincích.