• Aktuality
 • O nás
 • Články
 • Terminář
 • Táborové fotogalerie
 • Tábory
 • Kontakty
 • Odkazy
 • Články
  Autor: Rogi
  Dne: 02.01.2020
  První říjnový víkend tohoto roku byl ve znamení pionýrských akcí. Sobotnímu turnaji v Lakrosu předcházelo ještě i naše páteční oddílové trénování na tuto novou soutěž ZL SPTO. V neděli se pak sešli už jen zástupci pionýrských skupin k jednání Krajské rady Jihomoravské organizace Pionýra (Parlament). Od nás se zasedání v sídle JmKOP na Údolní ulici zúčastnili Lucka s Rogim, který byl zvolen do Návrhové komise.
  Program Parlamentu byl naplánován v deseti bodech na celé dopoledne. Po zahájení, zjištění že jednání je usnášeníschopné a volbách komisí, byl schválen program. Poté přednesl Milan Matyáš ústně Zprávu o činnosti Výkonného výboru JmKRP.
  Z organizačních otázek stojí za to zmínit kontrolu dodržování podmínek pro existenci PS u pionýrské skupiny Zouvalka, u propagace vyhodnocování fotosoutěže JmKOP, z ekonomiky uzavření memoranda s JMK a obdržení cca 200 000,- na vzdělávání, ze správy majetku potom probíhající práce na TZ Ketkovice a její obsazenost a dále dokončování administrativních úkonů pro zahájení rekonstrukce objektu na Údolní. Důležitou informací byla též změna v obsazení pozice pracovníka kanceláře, kde od září Alču Bulantovou střídá Bára Meduňová. Samostatné prezentace v této zprávě se týkaly akcí a vzdělávání. Akce promítnul Jirka Balej. Z proběhlých kladně hodnotil především vysokou účast zástupců našeho kraje na vzdělávací akci Kamínka s dopravou zdarma a z podniků pořádaných SPTO pak zejména Setonův závod, který shodou okolností organizoval náš 63. PTO Phoenix, a kde se dramaticky zvedlo číslo soutěžících z obvyklých 300 na cca 360. Zmínil samozřejmě i další akce SPTO (Sraz PTO, Vlajkované a turnaj v Lakrosu), ale i BHCO (účast pouze 63. PTO Phoenix) a úspěšné Setkání PP ve Veverské Bítýšce. Z nadcházejících to opět byly hlavně ty, jež chystá SPTO (Ples PP, nové Zimní táboření, březnový PTOB a Kosmův prostor), dále i CVVZ nebo Ledovou Prahu. Ohledně vzdělávání se delegáti dozvěděli o úspěšnosti frekventantů proběhlých (i právě probíhajících) kurzů (ZZA, KOV, Instruktorák…), co se chystá za další školení (Velké školení…), a také to, že od roku 2020 se změní Garant našeho PVC (pionýrské vzdělávací centrum). Agendu k novému roku od Evičky Petrášové převezme Eliška Masaříková.
  Druhou pětici bodů programu načaly informace o stavu finančního majetku. Na účtech a v pokladně JmKOP bylo k 30. 9. 2019 více než jeden milion korun bez výrazných závazků či pohledávek. Neveselou zprávou pak pokračoval Zdeněk Humpolík coby předseda Kontrolní komise. Činnost tohoto orgánu stále závisí především na odborných znalostech a časových možnostech jednoho člena - Hanči Procházkové. Každopádně se povedlo s většinou skupin konzultovat výslednou podobu a opravy účetních uzávěrek pro rok 2018 (třetina bez připomínek). Stále však chybí uzavřít účetnictví za rok 2018 osmi pionýrským skupinám. My už mezi nimi naštěstí nefigurujeme. Letos se KK zaměřila zvláště na majetek a investiční dotace a dál chce pokračovat v (zejména osobních) konzultacích a metodické činnosti a navrhuje zřídit centrální účetní poradenství. Z diskuze potom vzešla potřeba placeného člověka, který by odborně vedl účetnictví jednotlivých PS. Rum též upozornil na nutnost inventarizace majetku k registraci PS pro rok 2020.
  Dále přišly na řadu znovu (celostátní) akce, tentokráte zaměřené na rok 2020 a k oslavám 30. let obnovení samostatné činnosti Pionýra. V sobotu 21. 3. 2020 to bude společná akce všech pionýrů Zažehněme ohně a 5. – 7. 6. 2020 RESET v Brně (republikové setkání oddílů) v tábornickém stylu. VV JmKOP a hlavně pak Martin Hlavoň na tomto velkém podniku začali intenzivně pracovat a lákají šikovné lidi do pořadatelského týmu, každá ruka se bude hodit. Přihlašování je již spuštěno. Podzimní Parlament by měl být slavnostnějšího rázu a mělo by dojít na oceňování dobrovolníků. Pokud bychom měli tip na někoho ze svého středu, ale i mimo naší PS, VV to jistě přivítá. Lákání na Kamínka (17. – 19. 4. 2020) by mohlo být více slyšitelné, neboť organizátoři v Trutnově je letos plánují zcela bez rukodělek. V této části byla věnována pozornost ještě jednou vzdělávání, kde byly upřesněny termíny jednotlivých kurzů.
  V bodu různé byla znovu probírána neutěšená situace na PS Zouvala a registrace jejich oddílu Tuhas přímo pod křídly krajské organizace, soutěž MŠMT Brána k druhým, nabídka účasti na slavnostním vyhlášení ankety České hlavičky, zapojení středoškoláků do fotosoutěže JMK a hlavně informace o rozjíždějícím se projektu pionýrských šablon ZLEPŠOVADLO, kde by bylo škoda se do něj nezapojit a nešáhnout si na část z téměř dvaceti miliónů korun, které jsou určeny především pro dobrovolné vedoucí pionýrských oddílů.
  Před obědem v nedaleké restauraci u Zlaté konve uvedl ještě Petr Fiala – Filozof problematiku HoPiK. Pod touto zkratkou se skrývá agenda Hodnocení pionýrské kvality, jež má cíl posbírat data zpětné vazby ohledně činnosti Pionýra a jeho krajských organizací. Na základě těchto informací pak vyhodnotit, na jaké oblasti se více v budoucnu zaměřit. Stanovena byla čtyři základní témata – Činnost, Lidé, Komunikace – organizace a Zázemí – hospodaření.
  Více jak dvě hodiny se zástupci PS prokousávali dílčími body a hodnotili, na jaké úrovni – od nic moc až po úplně super – jsou na JmKOP zabezpečovány, sledovány, organizovány, zpracovávány, obsazovány, podávány, vytvářeny, prezentovány, získávány, plánovány, projednávány, oceňovány, komunikovány, vedeny, schvalovány, připomínány, koordinovány, poskytovány, uloženy, spravovány, či sdíleny. V činnosti se delegáti vyjadřovali ku příkladu k růstu / poklesu členů, zajištění bezpečnosti, využívání výchovných programů, postupových soutěží a dalších aktivit Pionýra, dále k metodické podpoře a podpoře akcí a projektů PS. Oblast lidé zahrnovala kvalifikaci členů, vzdělávání, sdílení zkušeností OV i vyšších funkcionářů a jejich kandidatury, oceňování, výchovu nástupců a obsazování funkcí. Komunikační prostředky, informace o dění v KOP, zpětnou vazbu, plány a jednání orgánů a kontakty a propagaci obsahovala zase oblast Organizace. V posledním tématu byly posuzovány výsledky hospodaření, činnost Kontrolní komise, využívání benefitů, podpora PS při registraci, dostupnost dokumentů, péče o inventář i nemovitý majetek nebo sdílení zázemí.
  I když se vše nedalo jednoznačně klasifikovat a v některých málo bodech bylo mínění delegátů v opačných spektrech, tak v závěru převládl pocit, že ne úplně vše je špatně, a že se vlastně nemáme za co stydět, a že jiné KOPky by si z nás mohly vzít i příklad. Samozřejmě, že pracovat bude nutné neustále, je však potřeba nenechat vše jen na Výkonném výboru a sem tam přiložit ruku k dílu nejen při té naší hlavní činnosti s dětmi, ale také někdy v zázemí, aby právě pro ně vše fungovalo.