• Aktuality
 • O nás
 • Články
 • Terminář
 • Skupinové fotogalerie
 • Táborové fotogalerie
 • Fotografie z Letních kempů
 • Tábory
 • Kontakty
 • Odkazy
 • Podpora
 • Články
  Autor: Rogi
  Dne: 29.11.2021
  Poslední listopadovou sobotu proběhl doškolovací kurz, jenž byl určen zkušeným vedoucím, kteří pravidelně a dlouhodobě pracují s dětmi při celoroční činnosti, ale z nějakého důvodu nemají osvědčení o kvalifikaci instruktora či oddílového vedoucího.
  Klubko nabídlo možnost doplnit si vzdělání vedoucím, kteří školení absolvovali před rokem 1992 a nezvládli si ho v nabízených termínech obnovit. Další cílovou skupinou pak byli například ti, jež začali vést mladou generaci třeba až v době, kdy šly jejich vlastní děti do oddílu nebo ti, kterým se díky chybám v administrativě potřebné osvědčení nějak ztratilo, což byl zrovna Rogiho případ.
  Kurz se uskutečnil na pracovišti SVČ Lužánky – Labyrint a začínal v devět hodin ráno. Před obědem se s Pašou probíraly Směrnice, Stanovy a Program Pionýra podrobněji zejména z toho důvodu, že se účastnili i nově příchozí členové do našeho spolku, kteří se snaží o vzkříšení uvadajících skupin nebo lidé, kteří chtějí v brzké době založit pionýrskou skupinu vlastní.
  Po jídle do čtyř hodin odpoledne byl pak prostor na výměnu zkušeností formou řízené diskuze nad otázkami, které trápí všechny oddíly a skupiny. Tu moderoval Rum. Z nejpropíranějších témat lze zmínit prostorové a finanční podmínky, členskou základnu (dětí i vedoucích), komunikaci, motivaci k činnosti - průvodcování, přenášení či přebírání zodpovědnosti na mladší, vzdělávání, nebo samotnou (celoroční, táborovou) činnost.
  Dá se říct, že pro většinu přítomných, ač byli donuceni k účasti z různých důvodů, tak den strávený v respirátorech s předchozím antigenním testováním byl přínosem a otevřel jim nové pionýrské obzory. Hlavní však asi bylo to zjištění, že s problémy, které se dotýkají jejich skupiny, jejich oddílu, se nepotýkají jenom oni samy, ale rezonují napříč všemi uskupeními uvnitř našeho spolku.