• Aktuality
 • O nás
 • Články
 • Terminář
 • Skupinové fotogalerie
 • Táborové fotogalerie
 • Tábory
 • Kontakty
 • Odkazy
 • Přihlášky na tábor
 • Články
  Autor: Rogi
  Dne: 04.11.2020
  Podzimní Parlament se měl konat prezenční formou a po jeho skončení měla proběhnout v sále SVČ Lužánky na Lidické ulici oslava 30. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra. Ze zjevných důvodů s ohledem na pandemii virové choroby covid-19 se oslavy zrušily a Parlament přesunul do virtuálního prostředí.
  On-line program byl naplánován v deseti bodech na necelé dvě hodiny a ve finále se stihnul i za výrazně kratší dobu, protože průběh jednání byl veskrze jen informativní. Navíc by Parlament nebyl ani usnášení schopný, neboť se delegátů PS ve videokonferenci sešlo opravdu nemnoho.
  Zkraje se řešily technické záležitosti přenosu, sdílení obrazovek či předávání slova a až vše klapalo, tak jak mělo a po přivítání předsedajícím Milanem Matyášem, Předseda JmKOP přednesl Zprávu ohledně činnosti Výkonného výboru JmKRP.
  V organizačních otázkách VV JmKRP hodnotil průběh jarního Parlamentu včetně Oblastní porady, zapojení do přípravy Výročního zasedání Pionýra, jež se má realizovat příští rok a přípravu zrušeného RESETu.
  Na poli propagace zmínil, že lze stále ještě potkat v Brně Galerijní šalinu s motivy 30. výročí (viz výše), že některé oddíly začaly využívat nástroj pro grafiku Canva a že proběhla Fotosoutěž JmKOP, do jíž se zapojila i naše skupina prostřednictvím 63. PTO Phoenix. Výsledky zatím nebyly vyhodnoceny, ale pracuje se na nich. Dosud je k dispozici i pár propagačních lahví Pionýr na pití.
  Akce pro děti v tomto období žádné nebyly realizovány a musela se odložit i říjnová šifrovací soutěž SPTO Za psem, v jejímž organizačním týmu máme i vlastní zastoupení. Uskutečnilo se jenom Setkání PP, o kterém se lze více dozvědět v jiném článku a ve fotogalerii.
  Když Honza Kačer pokročil k ekonomickému bloku, tak si delegáti vyposlechli, že právě Setkání PP bylo podpořeno z dotace na vzdělání ve výši 199 000,- díky Memorandu uzavřeného s Jihomoravským krajem. Pokud se peníze nebudou moci vyčerpat na samotné kurzy, bude se za ně pořizovat alespoň MTZ.
  V dílčích bodech Správa majetku a Personalistika se zástupci PS dozvěděli, že se stále zvelebuje základna v Ketkovicích (nové linoleum) i objekt na Údolní ulici (též nové linoleum a nové oplocení), v dalším potom jak je to s kontrolní činností, když se krajská Kontrolní komise snaží vyhovět té hlavní pionýrské, a to není vždy jednoduché. Navíc se začaly přezkoumávat i inventarizace, což byl pro mnoho PS větší oříšek než čekaly. Zde patří velký dík hlavně Hanči Procházkové. Po půl roce se pak opět bude střídat pracovník kanceláře, kdy už nebudeme na Údolní vídat Báru Meduňovou.
  Samostatné prezentace se v této zprávě týkaly vedení účetnictví, vzdělávání a akcí. O (ne)proběhlých i budoucích akcích se rozhovořil Jirka Balej. Z těch co se uskutečnily alespoň pro vedoucí, to byla kromě Setkání PP i Pionýrská apatyka – Malá obsahová konference, kde se zkraje září u kulatého stolu debatovalo o směřování Pionýra v aktuálních problémech a potom i Květinový den, do kterého se úspěšně zapojil samozřejmě i náš oddíl (více i zde v samostatném článku). Z nadcházejících akcí Jirka promítl základní data o listopadové CéVéVéZetce přesunuté do on-line prostředí a do dalšího kalendářního roku již zasahující Ples PP, lednové Zimní táboření, Turnaj v Deskovkách a jiné, především SPTO, akce. VV JmKRP také zvažuje, jako náhradu za zrušený RESET, zorganizovat na přelomu ledna a února Ledové Brno v roce 2022 nebo 2023.
  Od nového roku se jedná s externí účetní o eventualitě vedení skupinových účetnictví (ne hospodaření) a pomoc při sestavování účetních uzávěrek, s jimiž jsou vždy potíže. S narůstající byrokracií a nemožností si sáhnout na některé dotace, v případě že skupina nevede podvojné účetnictví, se to jeví jako zajímavá volba. První rok by byl zkušebním na nastavení cen. Pro skupiny bez vlastní základny se uvažuje v částce do 8 000,- za rok.
  Po minulém Parlamentu byl vyhlášen nouzový stav, a tak byly všechny připravené vzdělávací kurzy posunuty nebo úplně zrušeny (Velké školení, ZZA, Instruktorák) a v červnu proběhly jen Gastochef na grilu a Pionýrské minimum pro táborové instruktory. Ze školení naplánovaných na podzim a jaro se zatím odložila jenom Kvalifikace oddílového vedoucího. Už oficiální nová garantka PVC JmKOP (pionýrské vzdělávací centrum) Eliška Masaříková pak doufá, že všechny další avizované kurzy se zrealizují v daných termínech (2020 - Kurz motorové pily, Instruktorák, 2021 - Velké školení, KOV, ZZA, Pionýrské minimum).
  V závěru jednání byly v bodě Různé zmíněny lhůty pro vyúčtování aktuálních pionýrských dotací, konkrétně již uzavřené 3. kolo - MTZ a 2. kolo – Akce s Nájmy a provozními náklady kluboven. Připomenuto bylo též datum pro Podzimní prázdniny (pokud se vůbec budou moci nějaké uskutečnit). Nárok se samozřejmě netýká šesti skupin, které ještě nedodaly v pořádku účetní uzávěrku loňského roku. Ta naše v tomto seznamu bohudík pro letošek nefiguruje a máme vše správně. Okrajově také zazněly informace ohledně voleb i kandidátů do VV JmKRP, jež by měly proběhnout na příštím – jarním Parlamentu.
  Všechny výše uvedené body byly probrány opravdu velmi rychle a celé to zabralo jen něco málo přes hodinu v aktivní fázi. Zarážejícím však byla účast delegátů skupin, či jiných pověřených zástupců. Oproti prezenční formě se této, pomineme-li funkcionáře ve VV JmKRP, zúčastnila ani ne třetina obvyklého počtu. Těžko říci, co na to mělo vliv, každopádně by stálo za to, tuto situaci vyhodnotit a přijmout pro případné příště nějaká opatření.