Terminář

Datum akce Název akce Koho se to týká
28.02-01.03.2020   AMT vedoucí + zástupci oddílu
03.03.2020   Sněm SPTO zástupci oddílu
07.03.2020   Kosmův prostor - doplňková soutěž SPTO oddíl
07.03.2020   PTO OB - zimní soutěž ZL SPTO oddíl
08.03.2020   Parlament JmKRP zástupci PS
11.03.2020   Karneval družiny Flagro Flagro
13-15.03.2020   Velké pionýrské školení (HVDT, HoLT, VPS, HPS, RPS, Člen rad) vedoucí
17.03.2020   Skupinový kolektiv vedoucí + instruktoři
21.03.2020   Adamov - čištění studánek oddíl
04.04.2020   Brigáda v Borači - Ukliďme Česko vedoucí + instruktoři
07.04.2020   Štáb SPTO zástupci oddílu
09-12.04.2020   Velikonoční výjezd oddíl
17-19.04.2020   Kamínka vedoucí + instruktoři
25.04.2020   Setonův závod - soutěž ZL SPTO oddíl
05.05.2020   Štáb SPTO zástupci oddílu
08-10.05.2020   Družinová výprava - Flagro Flagro
08-10.05.2020   Družinová výprava - Ferax Ferax
13.05.2020   Květinový den zástupci oddílu + Ferax
16-17.05.2020   Výjezdní porada vedoucích 1. turnusu tábora v Borači vedoucí + instruktoři
22-24.05.2020   Cyklovýlet oddíl
05-07.06.2020   RESET (Sraz PTO) oddíl
09.06.2020   Sněm SPTO - grilovací zástupci oddílu
17.06.2020   Minigolf po družinkách oddíl
19-21.06.2020   Závěrečná výprava (voda) oddíl
01-04.07.2020   Stavěčka tábora vedoucí + instruktoři + přátelé
05-18.07.2020   Letní tábor v Borači - 1. turnus všichni
19.07-05.08.2020   Letní tábor v Borači - 2. turnus všichni
07-08.08.2020   Stavěčka tábora vedoucí + instruktoři + přátelé
10.10.2020   Za psem - šifrovací hra - akce SPTO oddíl
Stránky Pionýru České republiky
Pionýrské tábornické oddíly v Brně
Stránky Pionýrských oddílů
Centrul volného času Lužánky
Opravdu dobrý tábor
Stránky Jihomoravského kraje
Stránky Statutárního města Brna
Počet návštěv na našich stránkách:2765391
Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač, Srbská 15a, Brno 612 00
Přihlásit se  |  Zaregistrovat se