63. PTO Phoenix

Oddíl Phoenix je mimo jiné součástí Sdružení pionýrských tábornických oddílů, proto před samotným názvem nese zkratku PTO a pořadové číslo 63. V současnosti se scházíme ke každotýdenním oddílovým schůzkám v klubovně na Srbské ulici.

V dnešní přetechnizované době se snažíme dětem ukázat krásu přírody, a tak se činnost zaměřuje na její poznávání, jednodenní výlety i vícedenní výpravy a táboření.

Na schůzkách se věnujeme tradičním tábornickým dovednostem, které pak uplatňujeme na různých akcích a soutěžích i republikového charakteru. V neposlední řadě dbáme také na poznání sama sebe a úctu k sobě navzájem. O prázdninách jezdíme na tábor, který pořádá naše domovská pionýrská skupina.

Stránky Pionýru České republiky
Pionýrské tábornické oddíly v Brně
Stránky Pionýrských oddílů
Centrul volného času Lužánky
Opravdu dobrý tábor
Stránky Jihomoravského kraje
Stránky Statutárního města Brna
Počet návštěv na našich stránkách:2613272
Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač, Srbská 15a, Brno 612 00
Přihlásit se  |  Zaregistrovat se