7. PS Borač

7. PS Borač vznikla jako samostatný subjekt 30.1.1996. Stalo se tak odtržením od 20. PS Slunce, pod kterou přešla začátkem devadesátých let. Do té doby působila již od let sedmdesátých v organizaci Pionýr jako 7. PS E. Berky se sídlem na ZŠ Slovanské náměstí v Brně.

Současný název skupiny vznikl v roce 1995, kdy jsme téměř jednotně rozhodli, že tento odvodíme od místa, které se pro nás stalo jedním z nejnavštěvovanějších. Toto místo je obec Borač a od Brna je vzdálena asi 30 km.


V katastru této obce pořádali naši kamarádi tábory již od roku 1979. Stejná základna je pro letní tábory používaná i v současnosti.


Nyní má skupina přibližně 70 členů. Většina z těch starších byla kdysi členy PS E. Berky, popř. PS Slunce. Po schválení nových stanov Pionýra na počátku roku 2014 se skupina přejmenovala na Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač.
Stránky Pionýru České republiky
Pionýrské tábornické oddíly v Brně
Stránky Pionýrských oddílů
Centrul volného času Lužánky
Opravdu dobrý tábor
Stránky Jihomoravského kraje
Stránky Statutárního města Brna
Počet návštěv na našich stránkách:2528397
Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač, Srbská 15a, Brno 612 00
Přihlásit se  |  Zaregistrovat se