Zahajovací schůzky družin Flagro a Ferax 19.9.2018

Datum vložení: 23.09.2018 Autor: Rogi

Přejít do fotogalerie Nový školní rok je dávno v běhu a my jsme si se startem toho našeho oddílového dávali trošku načas. První schůzky obou středečních družin tak proběhly až 19. 9. 2019. Nebyly však jen tak ledajaké, děti se na nich totiž seznámily s celoroční motivací.
Prvně se u klubovny v 16:00 sešlo Flagro a přesunulo se do vnitrobloku na Herčíkově ulici. Kromě starých známých tváří se na zahajovací schůzce objevily i tři úplně nové, klučičí. Celkem dvanáct dětí a pět vedoucích se na místě nejprve seznámilo a sehrálo pár aktivit s psychomotorickým padákem a poté bylo svědky hádky typických zástupců čtyř kontinentů. Evropa, Amerika, Asie i Afrika se nevybíravě trumfovaly, který že světadíl je nejlepší, který má nejvíc surovin, nejvíc lidí, nejvyspělejší technologie nebo který je nejbohatší. Jejich hádku rázně utnula Božidara Mrkvičková, která bude celým rokem na schůzkách a výletech průvodcovat. Již se totiž nemohla dívat na tu lidskou nenávist a krutost a na to, že svět spěje čím dál blíže ke své záhubě a chtěla by, aby se do znesvářeného světa opět vrátilo přátelství, právo a láska a další lidské hodnoty. Poprosila děti, zda by ji nepomohli nastolit ve světě řád a spřátelit znesvářené národy.
Ty samozřejmě souhlasily, ale bylo ještě potřeba, aby splnily různé testy, které odhalí, zda se na takovou náročnou misi vůbec hodí. Děti proto absolvovaly „šiškový“ běh, počítaly matematické příklady, skládaly geometrické útvary, obkreslovaly či popisovaly, co přesně vidí na obrázcích plných barevných skvrn. To se jim vše dařilo a mohly přistoupit k druhé části testu, kde musely prokázat, jak umí spolupracovat v týmu. Při luštění šifry se zapojili úplně všichni, takže zde měli též splněno. Proto jim Božidara předala cestovatelskou truhlu, do které si budou ukládat vše, co na schůzkách získají, aby to posléze mohli využít na velkých výpravách. Ta první bude do Afriky.
Starší družina Ferax měla sraz u klubovny o necelé dvě hodiny později, a také se sešla v počtu dvanácti dětí, vedoucí byli čtyři. Ta pak vyrazila do Kadetky, kde absolvovala obdobný program, jako jejich mladší souputníci. Do této družiny přestoupili z Flagra tři kluci a jedno děvče. Seznamování s ostatními však nebylo potřeba, protože se všichni znají z větších společných akcí nebo tábora.
Na místě proběhla opět hádka mezi kontinenty, kterou tentokráte přerušil pan Bohdan Celer. Děti absolvovaly fyzické testy, zapamatovávaly si dvacet věcí u Kimovky a řešily slovní úlohy jako jednotlivci. V týmech pak procházely poslepu danou trasu, přehazovaly ringo kolem stromů a přenášely zprávu beze slov. Stejně jako jejich předchůdci vše zvládly na výbornou, a také se tedy mohou vydat na záchrannou misi do hor, pouští, savan a pralesů první Afriky. I ony v závěru schůzky, kdy už se do parku snesla tma, získaly cestovatelskou truhlu.
Paní Mrkvičková s panem Celerem tak snad vybrali dobře a společně se nám během roku podaří vyvést svět na tu správnou cestu, cestu porozumění, usmíření, tolerance a kamarádství.
Stránky Pionýru České republiky
Pionýrské tábornické oddíly v Brně
Stránky Pionýrských oddílů
Centrul volného času Lužánky
Opravdu dobrý tábor
Stránky Jihomoravského kraje
Stránky Statutárního města Brna
Počet návštěv na našich stránkách:2613188
Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač, Srbská 15a, Brno 612 00
Přihlásit se  |  Zaregistrovat se