Parlament JmKRP 25.3.2018

Datum vložení: 16.04.2018 Autor: Rogi

Přejít do fotogalerie Poslední březnovou neděli 25. 3. 2018 svolal Předseda JmKOP Parlament Jihomoravské krajské organizace Pionýra a zároveň také Oblastní poradu. Místo usnášeníschopného jednání bylo oproti minulým rokům zvoleno netradičně v Líšni, konkrétně v sále firmy SolidVision.
Nejdříve proběhla Oblastní porada, kde hovořili pouze hosté – členové VV ČRP. Nejprve mluvili o otázkách komunikace, zmínili celorepublikové akce (Květinový den), nový ceník PITLE a blížící se termín účetních uzávěrek. Poté nám představili nové webové aplikace na stánkách Pionýra a jejich sjednocení pod jednu hlavičku. Důležitým výstupem pro všechny uživatele webu je to, že se konečně budou moci do jednotlivých portálů (RISP, E-moška, Servis…) hlásit jedním přihlašovacím jménem a s jedním heslem. Zastavili se také u toho, jaké všechny kontroly nás mohou potkat na táborech a při naší celoroční činnosti. S čím se zatím u nás v JMK nikdo nesetkal, jsou kontroly z Inspektorátu bezpečnosti práce. Na ty bychom si prý nově měli dávat větší pozor. Konkrétně naše PS pak již třeba má zkušenosti s HZS, Policií nebo Povodím Moravy.
Druhým větším celkem OP bylo seznámení se Směrnicí o hlavní činnosti, ke které už toho bylo napsáno a řečeno na republikových, krajských i skupinových úrovních mnoho a mnoho. Zajímavou zprávou je, že nahradila dvě směrnice, a to jednu týkající se táborů a druhou pro pořádání akcí. Kromě obsahu činnosti v ní lze najít zákonitosti o personálním zajištění, o organizaci činnosti i všeobecná ustanovení. Směrnice sama navazuje na Stanovy pionýra a jejím smyslem je vymezení toho, co Pionýr je a nebo co a jak dělá. Pracuje s principem tzv. minimálního standardu, obsahuje i kvalifikovaná doporučení a náměty. Její přílohy pak řeší dílčí jevy, jako jsou například krizové a mimořádné události. Stanovuje základní hodnotové rámce určující hlavní cíle: Ideály Pionýra. Dále rozvádí podrobněji myšlenku, že základem činnosti Pionýra je celoroční systematická oddílová činnost. Zdůrazňuje pojetí výchovy jako dlouhodobého vzájemného působení dětí a vedoucích. Je využitelná v oblasti bezpečnosti práce nebo třeba při řízení činnosti a obsahuje praktické postupy, u kterých zároveň stanovuje povinnosti nebo nutnou dokumentaci. Zrovna v této části je pak ukotveno, že každý, kdo celoročně pracuje s dětmi, musí mít k tomuto příslušné potvrzení od doktora, že je schopen práce s dětmi, stejné, jak se vystavuje pro pracovníky na táborech – tzv. „papíry na hlavu“.
Posledním blokem hostů z Prahy, který se přehoupl i přes obědovou pauzu, pak byla přednáška o GDPR – o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Obecně prý z toho nemusíme mít takový strach, jak někteří na základě „zaručených“ informací“ říkají. Rozhodně nehrozí nějaké likvidační postihy. Dle analýzy odborníků totiž Pionýr s daty pracuje pečlivě a odpovědně, ale přesto musí provést nějaké další kroky. Jedním z prvních bylo zabezpečení webu certifikátem SSL. Dále se musí provést úprava formulářů a vzorů (doplnění souhlasu), úpravy v RISPu a po roce 2018 vše aktualizovat dle zákona. Co zde lze doporučit skupinám a oddílům je, aby v každé přihlášce a registračním listě byl uveden souhlas se zpracováním a uchováváním registračních údajů a souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií a videozáznamů. Navíc běžná dokumentace prý vůbec nepodléhá GDPR. Z dalších doporučení zmiňme viditelnou informaci o focení na akcí pro veřejnost, nebo aby osobní údaje třetích osob nebyly zveřejňovány, zasílány emailem nebo volně přístupné více lidem než je nutné. Také je dobré uchovávat tyto údaje na bezpečném místě a zbytečné nespojovat fotografie s dalšími osobními údaji. Nic nelze zkazit, když se budeme řídit stále platným zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Dopolední Oblastní porada byla opravdu plná informací a náročná na témata. Oproti tomu Parlament JmKRP, po pauze vyplněné obědem v blízkém restauračním zařízení, odsýpal vcelku rychle a snad i nad plán.
Po volbě komisí a schválení programu byla Předsedou Honzou Kačerem přednesena zpráva o činnosti Výkonného výboru JmKRP, která obsahovala organizační otázky, propagaci, ekonomiku, správu majetku, likvidaci a sloučení PS i personalistiku. Akce, kontrolní činnost a vzdělávání pak byly v samostatných bodech prezentovány dalšími přednášejícími, kteří mají tu kterou oblast na starosti. Bodů rozvaha 2017, rozpočet 2018 a výroční zpráva 2017 se týkal schvalovací proces. Zpráva z Jihomoravské Rady dětí a mládeže byla opravdu krátká, protože z nedostatku finančních prostředků se v ní nyní nic neděje. Velmi pozitivní informace zazněly u výsledků registrace na rok 2018. Základna nám v jihomoravské kraji roste. Je nás více jako loni a blížíme se k číslu 2100. Členové 7. PS Borač do tohoto pomyslného grafového koláče přispívají více než 4,5%. V závěru se všichni delegáti pionýrských skupin dozvěděli výsledky elektronické volby zástupců JmKOP do ČRP. Všichni tři kandidáti – Jarda Novák, Milan Matyáš i Jiří Mlaskač – byli zvoleni. Ekonom JmKOP následně přítomné seznámil ještě s výsledky čerpání dotací v roce 2017, a také s termíny pro odevzdání žádostí a dalších dokumentů v roce 2018. V různém už moc informací nepadalo, a tak jednání mohlo být i s úklidem ukončeno skoro na čas, dle plánu.
Stránky Pionýru České republiky
Pionýrské tábornické oddíly v Brně
Stránky Pionýrských oddílů
Centrul volného času Lužánky
Opravdu dobrý tábor
Stránky Jihomoravského kraje
Stránky Statutárního města Brna
Počet návštěv na našich stránkách:2498955
Pionýr, z. s. - 7. pionýrská skupina Borač, Srbská 15a, Brno 612 00
Přihlásit se  |  Zaregistrovat se